๑๔ ตุลาคม : วันประชาธิปไตย

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค
เป็นเหตุการณ์การก่อการกำเริบโดยประชาชนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
เป็นเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาและประชาชนมากกว่า ๕ แสนคนชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
จากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร นำไปสู่คำสั่งของรัฐบาลให้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปราม
ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

wege1