ตรวจสอบหนี้สินกับทางหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (แบบออนไลน์)

⭐ ประกาศถึงนักศึกษาที่จะทำเรื่องจบการศึกษา หรือทำเรื่องลาออกทุกคนค่ะ ⭐

ตั้งแต่บัดนี้ นักศึกษาสามารถตรวจสอบหนี้สินกับทางหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (แบบออนไลน์) ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางมาที่หอสมุดกลางแล้วนะคะ

กรณียกเว้น ในนักศึกษาที่ทำการตรวจสอบแล้ว พบว่ามีรายการคงค้าง ให้มาติดต่อกับทางบรรณารักษ์ที่หอสมุดกลางค่ะ

ขั้นตอนการตรวจสอบ สามารถทำตามในคลิปวิดีโอได้เลยค่ะ ☟