ไฟฟ้าขัดข้องบางคล้า วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 เวลา 9.30 น.

56