โครงการอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล

EEC 2018วันที่ 18 – 20 เมษายน 2561 เวลา 8.30 – 16.30 น.
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดสรรงบประมาณ
ในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)
จึงจัดโครงการอบรมระยะสั้นด้านอุตสาหกรรมดิจิทัล
โดยมีอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้รับผิดขอบโครงการดังกล่าว
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 900 ค่ะ