เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส

IMG_7622-horz-vertวันเสาร์และอาทิตยที่ 14 – 15 มกราคม 2560
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการซ่อมบำรุงไมโครคอมพิวเตอร์และป้องกันไวรัส”
โดยมีนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
งานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)