หลักสูตร เทคนิคการใช้งาน Office Application

Office Appวันจันทร์และอังคารที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรม
หลักสูตร “เทคนิคการใช้งาน Office Application”
โดยมีอาจารย์พิภัทรา สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ