หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 2

IMG_5121-horz-vertวันจันทร์และอังคารที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 2”
โดยมีนางสาวพิไลพร วงษา และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ