มูลนิธิสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบชุดหนังสือ “เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา”

มูลนิธิสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบชุดหนังสือ " เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา"

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 มูลนิธิสำนักงานทรัพย์ส่วนพระมหากษัตริย์ ได้มอบชุดหนังสือ “เมื่อเจ้าชายกลายเป็นพระราชา” จำนวน 6,110 เล่ม จัดทำโดย สำนักพิมพ์บรรลือสาส์นผ่านฟ้า โดยมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แจกคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา แม่บ้าน คนงาน และพนักงานขับรถ เพื่อให้ทราบถึงพระราชประวัติพระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช โดยมี อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีรองกิจการนักศึกษา และ อาจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้บริหารศูนย์ศิลปะ วัฒนธรรม และท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบค่ะ