พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร

วันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ น. ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร เนืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ณ หอประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ค่ะ