🙏 ส่งความสุขสวัสดีปีใหม่ 2561 🙏

HNY2018วันพุธที่ 27 ธันวาคม 2560 ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้มอบของที่ระลึกพร้อมอวยพรปีใหม่แก่ คณะ และหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ