หลักสูตร สร้างสรรค์งานด้านกราฟิกด้วย Adobe Photoshop


วันพุธและพฤหัสบดี 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“สร้างสรรค์งานด้านกราฟิกด้วย Adobe Photoshop”
โดยมีอาจารย์จัดการ หาญบาง เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ