หลักสูตร การใช้งาน Google Application

Google App 2018วันพุธและพฤหัสบดี 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การใช้งาน Google Application”
โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ