อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ Office 365 for Administrator – Enhancement


วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ
หัวข้อ Office 365 for Administrator – Enhancement ณ บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด