พิธีลงนามความร่วมมือ มรภ.ราชนครินทร์ กับ บ.กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) และ บ.แพคกอน จำกัด

MOU CAT 2017
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือ (Memorandum of Understanding)
ในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา สถาบันการศึกษาเพื่อสร้างความได้เปรียบในเชิงการแข่งขันบนเวทีโลก
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ กับ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
และ บริษัท แพคกอน จำกัด ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์