โครงการพิเศษ We Care We Share ให้มหาวิทยาลัยใช้งาน โปรแกรม PacD ฟรี 🆓

บริษัท PacRim & AMPOS มีโครงการพิเศษ We Care We Share ให้มหาวิทยาลัยใช้งาน โปรแกรม PacD ฟรี 🆓 ในช่วง 15 เม.ย. – 15 ก.ค. 2563 ประกอบไปด้วย การส่งข่าวสารภายในองค์กร และข่าวสถานการณ์ COVID-19 จึงขอเชิญชวนคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ทุกท่าน 👩🏻‍🏫👨🏻‍🏫 ดาวน์โหลด ได้ที่ 

(IOS) 📲 https://apps.apple.com/th/app/pacd/id1430790615?l=th

(Android) 📲 https://play.google.com/store/apps/details…

⁉️ มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อสอบถาม
👩🏻‍💻👉🏼 คุณพิไลพร วงษา สำนักวิทยบริการฯ โทรศัพท์ภายใน 6515