เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่ติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่มาติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง ณ ห้อง 8206 จำนวน 43 เครื่อง และห้อง 8207 จำนวน 25 เครื่อง อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 🖥️⌨️🖱️🆕