ประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการประชาสัมพันธ์จากทุกหน่วยงาน ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ โดยมีท่าน รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดีมหาวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมค่ะ 📝