สงกรานต์ปลอดโควิด เซพชีวิตผู้สูงอายุ 👵🏻👴🏻🧓🏻

สงกรานต์ปลอดโควิด เซพชีวิตผู้สูงอายุ 👵🏻👴🏻🧓🏻
ยิ่งอายุมาก ยิ่งเสี่ยงมาก หากติด COVID-19 😷🤕

ด้วยความห่วงใยจากสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ 🙏🏼