นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการฯ

วันพุธที่ 8 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ได้นำเสนอวิสัยทัศน์และแนวทางการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยถ่ายทอดผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) ค่ะ