ยินดีต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562


สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยินดีต้อนรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ทุกคนค่ะ 🤗