การปฏิบัติตัว 1️⃣4️⃣ วัน 👩🏻‍⚕️👨🏻‍⚕️✅✅ How to … คุมไว้สังเกต ณ ที่พักอาศัย และแนวทางปฏิบัติ