บรรยากาศการทดสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ณ ห้อง Computer Center 💻

บรรยากาศการทดสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล ณ ห้อง Computer Center อาคาร 1 ชั้น 1 วันแรกค่ะ นักศึกษาสามารถเข้าสอบได้ตั้งแต่วันที่ 2 – 19 เมษายน 2562 ในวันและเวลาราชการ (วันจันทร์ – วันศุกร์) โดยแบ่งเป็นวันละ 2 รอบ คือ รอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น. รอบละ 45 คน

🔴 นักศึกษาที่ต้องการสอบเป็นกลุ่มใหญ่ หรือสอบทั้งสาขา กรุณาติดต่อจองวันสอบที่เจ้าหน้าที่ห้อง Computer Center ล่วงหน้าค่ะ 🔴