บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมระบบกล้องวงจรปิด ในโครงการ “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้”

วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 8.30 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบกล้องวงจรปิดในการประชุมออนไลน์ 🎥 เพื่อใช้ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) 🦠🚫 “สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้” จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์