แผลกุลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

22091757_1567598926619541_654124677_n-horz-vertวันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2560
บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการสัมมนาปฏิบัติการ
เรื่อง แผนกุลยุทธ์ทางการเงิน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องน้ำตาลจีน อาคารสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์