เทคนิคการใช้ระบบ e-Learning ในศตวรรษที่ ๒๑

วันจันทร์และวันอังคารที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
“เทคนิคการใช้ระบบ e-Learning ในศตวรรษที่ ๒๑” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๐๐

IMG_5060-horz-vert

“โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วันอังคาร – วันพฤหัสบดีที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัด
“โครงการศึกษาดูงานการบริหารจัดการและการให้บริการด้านวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ”
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
13271442_1136591286404516_170966703_o-horz-vert