ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

wfqfg11 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

รายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษาระบบ eDocument

วันพุธที่ 19 ตุลาคม 2559 บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด
ได้เข้ารายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษา
ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (eDocument)
ระหว่างการใช้งานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558 – 16 ตุลาคม 2559
ต่อผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 9 (ห้อง 900) ในเมืองค่ะIMG_6378-horz-vert

ร่วมน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

IMG_6321-vert d วันจันทร์ที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙
คณะผู้บริหาร บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ร่วมน้อมส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสู่สวรรคาลัย
ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

๑๔ ตุลาคม : วันประชาธิปไตย

เหตุการณ์ ๑๔ ตุลา หรือ วันมหาวิปโยค
เป็นเหตุการณ์การก่อการกำเริบโดยประชาชนครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์การเมืองไทย
เป็นเหตุการณ์ที่มีนักศึกษาและประชาชนมากกว่า ๕ แสนคนชุมนุมเพื่อเรียกร้องรัฐธรรมนูญ
จากรัฐบาลเผด็จการจอมพลถนอม กิตติขจร นำไปสู่คำสั่งของรัฐบาลให้ใช้กำลังทหารเข้าปราบปราม
ระหว่างวันที่ ๑๔ ถึง ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๖

wege1