ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย

wfqfg11 ส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและร่วมถวายความอาลัย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ทรงพระเจริญ

ไำดทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ศึกษาดูงาน ม.รังสิต & มรภ.วไลยอลงกรณ์

15302489_1305858169477826_1337920031_o-horz-vertวันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559
คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้เข้าศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยรังสิต
และมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11

ARITTraining11ARIT 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11”
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับ คลิก