หลักสูตร การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

IMG_5593-horz-vertวันศุกร์และสาร์ที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรม
หลักสูตร “การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”
โดยมีอาจารย์พงศธร ปาลี เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

หลักสูตร สร้างสรรค์งานด้านกราฟิกด้วย Adobe Photoshop


วันพุธและพฤหัสบดี 21 – 22 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“สร้างสรรค์งานด้านกราฟิกด้วย Adobe Photoshop”
โดยมีอาจารย์จัดการ หาญบาง เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

หลักสูตร การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 2

IMG_5121-horz-vertวันจันทร์และอังคารที่ 19 – 20 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 2″
โดยมีนางสาวพิไลพร วงษา และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ
บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

 

หลักสูตร การใช้งาน Google Application

Google App 2018วันพุธและพฤหัสบดี 14 – 15 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“การใช้งาน Google Application”
โดยมีอาจารย์สุนทรีย์ ธรรมสุวรรณ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ

เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง (VBA Programming)

Excel 2018วันจันทร์และอังคารที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดการอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้ Microsoft Excel ขั้นสูง (VBA Programming)”
โดยมีอาจารย์ธรรมรัตน์ สิมะโรจนา เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ