ติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย (Wifi) และไฟฟ้า หมู่บ้านอาจารย์ มรร.

IMG_20180403_103143-horz-vertวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 บริษัท เอ.เอส. เทคโนโลยี แอนด์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด
ได้เข้าติดตั้งสายสัญญาณเครือข่าย (Wifi) และไฟฟ้า
ณ หมู่บ้านอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ค่ะ