ARIT News

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

สุขสันต์วันปีใหม่ 2566

สุขสันต์วันปีใหม่ 2566ขอให้ทุกท่านมีความสุขกาย สบายใจ ปราศจากทุกข์โศก โรคภัยทั้งหลายทั้งปวงสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2569)

วันพุธที่ 28 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2565 – 2569) โดยมีผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคนเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอสมุดกลาง ในเมือง

ARIT News

รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล

นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล และรับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมถ่ายภาพ สวมเสื้อ 83 ปี ลงในเพจ มรร. และแชร์ภาพในโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์” (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

รับรางวัลชนะเลิศทีมแข่งขันฟุตบอลชาย

นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวเป็นของทีมแข่งขันฟุตบอลชาย เข้ารับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ขั้น 5 อาคารราชนครินทร์

ARIT News

มอบรางวัล “เพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2565”

ภาพบรรยากาศการมอบรางวัล “เพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2565” ซึ่งนายบุญญา วาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับรางวัลดังกล่าวในประเภท บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มอบรางวัลและของรางวัลโดย1. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี2. อ.ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา3. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5.อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศณ ห้องประชุม ชั้น […]

ARIT News

ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรด ศูนย์ สถาบัน สำนัก

ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดของ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ซึ่งอยู่ในกิจกรรมโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมเดินขบวนดังกล่าวด้วยความสามัคคี

ARIT News

ร่วมพิธีสงฆ์ โครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางพระ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งอยู่ในกิจกรรมโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ […]

This will close in 0 seconds