ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรด ศูนย์ สถาบัน สำนัก

ภาพบรรยากาศขบวนพาเหรดของ ศูนย์ สถาบัน สำนัก ซึ่งอยู่ในกิจกรรมโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 โดยมีคณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมเดินขบวนดังกล่าวด้วยความสามัคคี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *