ร่วมพิธีสงฆ์ โครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมพิธีสงฆ์ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้มีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางพระ มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ซึ่งอยู่ในกิจกรรมโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *