รับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล

นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้ารับรางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดร้องเพลงไทยสากล และรับรางวัลรองชนะเลิศ กิจกรรมถ่ายภาพ สวมเสื้อ 83 ปี ลงในเพจ มรร. และแชร์ภาพในโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์” (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *