รับรางวัลชนะเลิศทีมแข่งขันฟุตบอลชาย

นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เป็นตัวเป็นของทีมแข่งขันฟุตบอลชาย เข้ารับรางวัลชนะเลิศในโครงการ “สร้างแรงจูงใจ สานสายใย รวมใจราชนครินทร์ (สารภีสัมพันธ์) ครั้งที่ 14 ณ ห้องประชุม ขั้น 5 อาคารราชนครินทร์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *