บุคลากรตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับทีมช่างเข้าซ่อมบำรุงสายไฟเบอร์

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 10.30 น. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้า ได้ตรวจสอบความเรียบร้อยร่วมกับทีมช่างเข้าซ่อมบำรุงสายไฟเบอร์ พร้อมติดตั้งเพิ่มเติม อาคารสนามกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า