หน่วยงานวิทยบริการ อบรมการใช้โปรแกรมการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Canva

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าอบรมการใช้โปรแกรมการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Canva เพื่อใช้ในการรีวิวหนังสือหนังสือแนะนำ ในรูปแบบ Infographic ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง