บุคลากรหน่วยงาน ICT จัดเตรียมบูธ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมบูธ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่นที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 11– 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า