ประชุม เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการและ ผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการฯ ครั้งที่ 3

วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุม เรื่อง การจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 10 – 12 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)