การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการศึกษาดูงาน “โซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ และพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล”

วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2565 เวลา 16.00 น. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรภายหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการประชุม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลังจากการศึกษาดูงาน “โซลูชันด้านภาพและเสียงระดับมืออาชีพ และพลิกโฉมอุตสาหกรรมสู่ยุคดิจิทัล” ณ ไบเทค บางนา ฮอลล์ 98 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)