ประชุมทีมการจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการฯ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. การประชุมทีมการจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมีในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)