ประชุม เรื่อง การจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการฯ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทำการประชุม เรื่อง การจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นที่จะจัดขึ้นในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า