จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์)

วันอังคารที่ 20 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (โปรแกรมเมอร์) ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 900 ค่ะ