บุคลากรเข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๗ กรกฏาคม ๒๕๖๕ นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป นางทัศนีย์ กระโจม นางสาวสมหมาย สุขเกษม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ