วางพานพุ่มในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วย ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้วางพานพุ่มในพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา ณ หอประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ