บุคลากรได้รับเข็มกลัดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่ได้รับเข็มกลัดเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ผู้ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักศึกษา

#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ