อบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Data Catalog บน City Data Platform

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำ Data Catalog บน City Data Platform จังหวัดฉะเชิงเทรา” โดยมี นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุววรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรในการอบรม ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)