แนะนำวิธีการเข้าใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดกลางให้แก่กลุ่มนักศึกษาจีน

อาจเป็นรูปภาพของ 12 คน, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่ในร่ม

วันศุกที่ 22 กรกฎาคม 2565 นางสาวธนัฏฐา วัฒนะกุล บรรณารักษ์ประจำหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้นำกลุ่มนักศึกษาจีนเยี่ยมชมหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และได้แนะนำวิธีการเข้าใช้บริการในส่วนต่าง ๆ ของหอสมุดกลาง