เข้าประชุมเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง กรณีบัญชี Facebook ของหน่วยงานราชการ ถูกแฮ็กเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อภาครัฐ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 เวลา 9.30 น. – 11.00 น. บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและสารสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าประชุมเพื่อป้องกัน รับมือ และลดความเสี่ยง กรณีบัญชี Facebook ของหน่วยงานราชการ ถูกแฮ็กเพื่อนำไปเผยแพร่ข้อมูลผิดกฎหมายสร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงต่อภาครัฐ จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ ผ่านระบบประชุมออนไลน์ Zoom Meeting