ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษา ที่ได้รับรางวัล “สุดยอดนักอ่าน”