เพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญญา วาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล “เพชรราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2565”