จัดเตรียมระบบ Zoom พร้อมอุปกรณ์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบ Zoom พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะมีในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ์