ประกาศผลจ้างเหมาดำเนินงานย้ายและติดตั้ง Generator พร้อมโรงเรือน