นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าสัมภาษณ์การใช้งานและระเบียบของห้อง Computer Center

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ได้เข้าสัมภาษณ์การใช้งานและระเบียบของห้อง Computer Center กับบุคลากร พร้อมเก็บภาพบรรยากาศภายในห้อง ณ ห้อง Computer Center มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์ในเมือง